Causale relatie jichtartritis met voedings- en genotsmiddelengebruik

ICPC

L88

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Artritis

Publicatiedatum van de richtlijn

November 2017

Onderwerp

Causale relatie tussen het optreden van jichtartritis en de inname van bepaalde voedingsmiddelen (alcohol, purinerijk voedsel en koolzuurhoudende frisdranken).

Korte titel

Causale relatie jichtartritis met voedings- en genotsmiddelengebruik.

Achtergrond

Het gevonden verband tussen voeding- en genotsmiddelen en het ontstaan van jichtartritis is voornamelijk gebaseerd op epidemiologisch onderzoek in één bronpopulatie, die noch overeenkomt met de algemene populatie, noch met een Nederlands huisartspopulatie, en op onderzoek waarbij de validiteit van de gehanteerde jichtdiagnostiek onbekend is.

Uitgangsvraag PICO

P

Algemene populatie/Nederlandse huisartspopulatie

I

Alcoholgebruik, purinerijk voedsel, koolzuurhoudende frisdranken

C

-

O

Vóórkomen van jichtartritis

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Invloed op sterkte aanbevelingen m.b.t. voedingsadviezen.