Controles van glucosewaarden na zwangerschapsdiabetes

ICPC

T90

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

Publicatiedatum van de richtlijn

Juni 2018

Onderwerp

Frequentie en duur van controles van glucosewaarden na zwangerschapsdiabetes.

Korte titel

Controles van glucosewaarden na zwangerschapsdiabetes

Achtergrond

Vrouwen die zwangerschapsdiabetes doormaakten, worden gedurende de daaropvolgende 5 jaar jaarlijks opgeroepen voor een nuchtere glucosebepaling, daarna om de 3 jaar. Of screening na doorgemaakte zwangerschapsdiabetes leidt tot leefstijlverbetering, verminderd aantal complicaties in een volgende zwangerschap of minder mortaliteit en morbiditeit later in het leven, is niet bekend.

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes

I

-

C

-

O

Frequentie van glykemische controle na zwangerschapsdiabetes

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbevelen op welke termijn en hoe frequent en hoe lang controles van glucosewaarden na doorgemaakte zwangerschapsdiabetes moeten plaatsvinden.