De belangrijkste microbiologische verwekkers van otitis media acuta bij kinderen in de huisartsenpraktijk en de gevoeligheid voor antibiotica van die verwekkers.

ICPC

H01 H71

Naam van de richtlijn

Otitis media acuta bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

De belangrijkste microbiologische verwekkers van otitis media acuta bij kinderen in de huisartsenpraktijk en de gevoeligheid voor antibiotica van die verwekkers.

Korte titel

Verwekkers otitis media acuta in eerstelijnspopulatie en gevoeligheid voor antibiotica.

Achtergrond

Voor een goed antibioticabeleid is het van belang de verwekkers van otitis media acuta bij kinderen in de eerste lijn te weten en de mate van gevoeligheid van de betreffende verwekkers voor antibiotica. Nu is het antibiotica beleid voornamelijk gebaseerd op literatuur over verwekkers uit Israël en de Verenigde Staten.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met otitis media acuta in de Nederlandse huisartsenpraktijk

I

-

C

-

O

verwekkers gekweekt uit middenoor (of nasofarynx): zoals S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, P. aeruginosa; gevoeligheid van die verwekkers voor verschillende antibiotica (amoxicilline, amoxicilline-clavulaanzuur, cotrimoxazol, azithr

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prospectief cohort

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Beter onderbouwd antibioticabeleid gebaseerd op Nederlandse gegevens van kinderen met otitis media acuta in de huisartsenpraktijk.