De effectiviteit en veiligheid van lidocaïne-oordruppels voor de symptomatische behandeling van het symptoom pijn bij kinderen met otitis media acuta

ICPC

H01 H71

Naam van de richtlijn

Otitis media acuta bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

De effectiviteit en veiligheid van lidocaïne-oordruppels voor de symptomatische behandeling van het symptoom pijn bij kinderen met otitis media acuta

Korte titel

Effectiviteit en veiligheid lidocaïne-oordruppels.

Achtergrond

De effectiviteit van lidocaïne-oordruppels bij kinderen met otitis media acuta is onvoldoende onderzocht.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met otitis media acuta in de huisartsenpraktijk

I

lidocaïne-oordruppels

C

placebo

O

effectiviteit: ernst en duur van oorpijn (gemeten door ouders via symptoomdagboek), reduceren van antibiotica voorschriften; veiligheid: bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Lidocaïne-oordruppels worden in de huidige NHG-Standaard niet aanbevolen. Indien er in onderzoek wel een pijnstillend effect wordt aangetoond bij kinderen met otitis media acuta in de huisartsenpraktijk kan dit een aanbeveling worden in een update van de standaard.