De effectiviteit en veiligheid van NSAID’s voor de symptomatische behandeling van het symptoom pijn bij kinderen met otitis media acuta.

ICPC

H01 H71

Naam van de richtlijn

Otitis media acuta bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

De effectiviteit en veiligheid van NSAID’s voor de symptomatische behandeling van het symptoom pijn bij kinderen met otitis media acuta.

Korte titel

Effectiviteit en veiligheid NSAID’s

Achtergrond

In de herziening van de standaard is er voor het eerst een plaats voor NSAID’s bij de symptomatische behandeling van otitis media acuta bij kinderen. De huidige bewijskracht voor de effectiviteit (en veiligheid) van NSAID’s bij kinderen met otitis media acuta is echter beperkt.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met otitis media acuta in de huisartsenpraktijk

I

NSAID’s, al dan niet in combinatie met paracetamol

C

placebo of geen behandeling

O

effectiviteit: ernst en duur van oorpijn (gemeten door ouders via symptoomdagboek), reduceren van antibiotica voorschriften; veiligheid: bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Meer onderbouwing voor de huidige aanbeveling betreffende het gebruik van NSAID’s (ibuprofen) bij kinderen met otitis media acuta.