De effectiviteit van een kuur amoxicilline van 5 dagen versus eenzelfde kuur van 7 dagen bij kinderen met otitis media acuta in de huisartsenpraktijk.

ICPC

H01 H71

Naam van de richtlijn

Otitis media acuta bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

De effectiviteit van een kuur amoxicilline van 5 dagen versus eenzelfde kuur van 7 dagen bij kinderen met otitis media acuta in de huisartsenpraktijk.

Korte titel

Duur kuur amoxicilline bij otitis media acuta

Achtergrond

Het huidige onderzoek naar de lengte van de antibioticumkuur bij otitis media acuta beperkt zich tot het vergelijken van kuren korter dan 7 dagen versus kuren langer dan 7 dagen. In de NHG-Standaard wordt voor amoxicilline een kuurduur van 7 dagen aanbevolen. Mogelijk kan de duur van de antibioticumkuur worden verkort.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met otitis media acuta in de huisartsenpraktijk waarbij volgens de NHG-Standaard amoxicilline geïndiceerd is

I

amoxicilline gedurende 5 dagen

C

amoxicilline gedurende 7 dagen

O

effectiviteit: ernst en duur van oorpijn en koorts (gemeten door ouders via symptoomdagboek), otitis media acuta recidieven; veiligheid: bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Indien een kuurduur van 5 dagen amoxicilline even effectief blijkt te zijn als een kuurduur van 7 dagen dan kan in een update van de NHG-Standaard de kuurduur amoxicilline worden verkort naar 5 dagen.