De effectiviteit van trommelvliesbuisjes bij recidiverende otitis media acuta.

ICPC

H01 H71

Naam van de richtlijn

Otitis media acuta bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2013

Onderwerp

De effectiviteit van trommelvliesbuisjes bij recidiverende otitis media acuta.

Korte titel

Effectiviteit trommelvliesbuisjes bij recidiverende otitis media acuta.

Achtergrond

De huidige onderzoeken  naar de effectiviteit van trommelvliesbuisjes bij kinderen met recidiverende otitis media acuta vertonen methodologische tekortkomingen en beperken zich tot de effecten van trommelvliesbuisjes op korte termijn.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met recidiverende otitis media acuta (3 of meer episoden in afgelopen half jaar of 4 of meer episoden in één jaar)

I

plaatsen van trommelvliesbuisjes

C

afwachtend beleid

O

ernst en frequentie van otitis media acuta recidieven, kwaliteit van leven, complicaties, kosten

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Het effect van trommelvliesbuisjes (op de korte en lange termijn) kan worden opgenomen in een update van de desbetreffende noot in de NHG-Standaard. De huisarts kan de informatie gebruiken bij de voorlichting aan de ouders van de patiënt.