De invloed van etnische achtergrond op de prevalentie van mictieklachten en huisartsenbezoek

ICPC

U05

Naam van de richtlijn

Mictieklachten bij mannen

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

De invloed van etnische achtergrond op de prevalentie van mictieklachten en huisartsenbezoek

Korte titel

Diagnostiek mictieklachten bij mannen: invloed van etniciteit

Achtergrond

In epidemiologische onderzoeken naar mictieklachten zijn andere etniciteiten dan Kaukasische mannen ondervertegenwoordigd. Alleen in de Amerikaanse BACH studie werden andere etnische groepen onderzocht. Deze groepen (Afro-Amerikanen en Hispanics) zijn niet echter vergelijkbaar met  de etnische groepen die in de Nederlandse samenleving wonen en met mictieklachten hun huisarts consulteren

Uitgangsvraag PICO

P

mannen ouder dan 18 jaar met verschillende etnische achtergrond

O

voorkomen, presentatie mictieklachten bij mannen van verschillende etnische achtergrond

Gewenst onderzoeksonderwerp

Vragenlijstonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft informatie over voorkomen en presentatie van mictieklachten bij niet-Kaukasische mannen