De meest effectieve behandeling van een acuut loopoor als gevolg van een spontane trommelvliesperforatie.

ICPC

H01 H71

Naam van de richtlijn

Otitis media acuta bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

De meest effectieve behandeling van een acuut loopoor als gevolg van een spontane trommelvliesperforatie.

Korte titel

Behandeling acuut loopoor als gevolg van een spontane trommelvliesperforatie.

Achtergrond

Bij kinderen met een acuut loopoor bij trommelvliesbuisjes wordt in de NHG-Standaard behandeling met antibiotica-corticosteroïd oordruppels geadviseerd. Bij kinderen met een acuut loopoor als gevolg van een spontane trommelvliesperforatie wordt geadviseerd om in eerste instantie een week af te wachten. In de meeste gevallen wordt de pijn door de perforatie minder. Het lopen stopt meestal spontaan binnen één week. Als het loopoor na één week nog steeds aanwezig is, schrijft de huisarts (hydrocortison/bacitracine/colistine) oordruppels of een oraal antibioticum voor. Er is geen bewijs welk van de twee behandelingen effectiever is.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met een acuut loopoor als gevolg van een spontane trommelvliesperforatie (in de huisartsenpraktijk)

I

antibiotica-corticosteroïd bevattende oordruppels

C

oraal antibioticum (amoxicilline)

O

effectiviteit: duur van loopoor, ernst en duur van oorpijn en koorts (gemeten door ouders via symptoomdagboek), otitis media acuta recidieven; veiligheid: bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Indien een van de twee behandelingen effectiever is bij kinderen met een acuut loopoor als gevolg van een trommelvliesperforatie dan kan deze behandeling mogelijk worden opgenomen in een update van de NHG-Standaard.