De optimale behandelduur van patiënten met een eerste depressie met een antidepressivum.

ICPC

P76

Naam van de richtlijn

Depressie

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

De optimale behandelduur van patiënten met een eerste depressie met een antidepressivum.

Korte titel

Behandelduur antidepressivum bij een depressie

Achtergrond

Het advies om de behandeling met antidepressiva minimaal zes maanden na het verdwijnen van een eerste depressie voort te zetten berust op consensus.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een eerste depressie in de huisartsenpraktijk

I

antidepressiva 6 maanden doorgaan na verdwijnen depressie

C

antidepressiva 3, 9, 12 maanden doorgaan na einde depressie

O

terugval (symptomen depressie)

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van het onderzoek geeft duidelijkheid over de optimale behandelduur van patiënten met een depressie met antidepressiva nadat een eerste depressie verdwenen is.