Dehydratiecriteria bij kinderen met diarree.

ICPC

D11

Naam van de richtlijn

Acute diarree

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

Dehydratiecriteria bij kinderen met diarree.

Korte titel

Dehydratiecriteria bij kinderen met diarree.

Achtergrond

Exacte en in de praktijk bruikbare criteria voor dehydratie bij kinderen zijn niet te geven. Er is gebrek aan bewijs van voldoende kwaliteit om uitspraken te doen over de diagnostische waarde van anamnestische en lichamelijke gegevens voor het vaststellen van dehydratie.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met verdenking dehydratie

I

diagnostische criteria voor dehydratie

C

gouden standaard

O

voorspellende waarde van dehydratiecriteria

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cross-sectioneel (observationeel) onderzoek.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Een uitspraak over de waarde van dehydratiecriteria bij kinderen.