Dehydratiecriteria bij ouderen boven de 70 jaar.

ICPC

D11

Naam van de richtlijn

Acute diarree

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

Dehydratiecriteria bij ouderen boven de 70 jaar.

Korte titel

Dehydratiecriteria bij ouderen boven de 70 jaar.

Achtergrond

Exacte en in de praktijk bruikbare criteria voor dehydratie bij ouderen boven de 70 jaar zijn niet te geven. Er is gebrek aan bewijs van voldoende kwaliteit om uitspraken te doen over de diagnostische waarde van anamnestische en lichamelijke gegevens voor het vaststellen van dehydratie.

Uitgangsvraag PICO

P

ouderen (≥ 70 jaar) met verdenking dehydratie

I

diagnostische criteria voor dehydratie

C

gouden standaard

O

voorspellende waarde van dehydratiecriteria

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cross-sectioneel (observationeel) onderzoek.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Uitspraak over de waarde van dehydratiecriteria bij ouderen.