Diagnose essentiële tremor

ICPC

N06

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor

Publicatiedatum van de richtlijn

15 november 2021

Onderwerp

Diagnose stellen van essentiële tremor in de huisartsenpraktijk

Korte titel

Diagnose essentiële tremor

Achtergrond

De diagnose essentiële tremor kan volgens de geldende internationale classificatie pas gesteld worden na een klachtenduur van 3 jaar, omdat dan voldoende duidelijk is dat er geen bijkomende andere neurologische symptomen aanwezig zijn die niet bij essentiële tremor passen. De implicaties hiervan voor de huisartsenpraktijk zijn niet bekend. Eerder werd in de huisartsenpraktijk niet met een “wachttijd” voor de diagnose gewerkt. De vraag komt op hoe vaak het voorkomt dat patiënten zich presenteren voordat er 3 jaar klachten zijn en hoe vaak er vervolgens klachten bijkomen en een andere diagnose volgt (en wat daar dan de implicaties van zijn)? Als nagenoeg alle patiënten zich na 3 jaar klachten presenteren en/of als zij geen aanvullende klachten ontwikkelen is minder alertheid en controle nodig van de huisarts dan wanneer dit regelmatig voorkomt.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassenen met een verdenking essentiële tremor die zich presenteren bij de huisarts.

I

-

C

-

O

Klachtenduur voor presentatie, bijkomende klachten in de loop van de tijd, uiteindelijke diagnose.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Observationele studie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De informatie kan richting geven aan de diagnose, voorlichting en controle subonderdelen van de richtlijn. Indien het regelmatig voorkomt dat patiënten zich in een vroeg stadium presenteren en later andere bijkomende klachten krijgen zullen huisartsen de diagnose later gaan stellen, hierover nog meer voorlichten en vaker controleren.