Diagnostiek PID

ICPC

X74

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Pelvic Inflammatory Disease

Publicatiedatum van de richtlijn

3-11-2020

Onderwerp

Diagnose PID stellen met klinische beslisregel

Korte titel

Diagnostiek PID

Achtergrond

Het stellen van de diagnose PID is heel erg lastig, terwijl het wel erg belangrijk is i.v.m. de gevolgen die deze ontsteking kan hebben. Er zijn onderzoeken gedaan naar combinaties van klinische factoren die PID aannemelijk maken, maar er is nooit een beslisregel gemaakt.  

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen met PID (in het verleden).

I

Beslisregel.

C

Klassieke benadering.

O

Correcte diagnoses/ beleidsverandering/ failure rate/efficiëntie. 

Gewenst onderzoeksonderwerp

Retrospectief (met daarna een prospectieve validatie) ( Of: derivatie – validatie – management studie)

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Betere onderbouwing van de diagnostiek van PID (verbeterde diagnostische strategie).