Diagnostische waarde koorts bij bacteriële artritis

ICPC

L88

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Artritis

Publicatiedatum van de richtlijn

November 2017

Onderwerp

Diagnostische waarde van het hebben van koorts voor het hebben van een bacteriële artritis.

Korte titel

Diagnostische waarde koorts bij bacteriële artritis.

Achtergrond

Wat is de diagnostische waarde van het hebben van koorts voor het hebben van een bacteriële artritis (is bij de afwezigheid van koorts met rillingen een bacteriële artritis afdoende uitgesloten?)?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met mono-artritis.

I

Meting van de temperatuur.

C

Kweken van bij punctie verkregen synoviale vloeistof van het aangedane gewricht.

O

Incidentie bacteriële artritis.

Gewenst onderzoeksonderwerp

Diagnostisch accuratesse onderzoek (vergelijking index- met referentietest).

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Plaatsbepaling van de temperatuurmeting in de triage bij vermoeden van een bacteriële artritis.