Diagnostische waarde van ECHO/CT bij patiënten met vermoeden van ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk op het aantonen van diverticulitis.

ICPC

D92

Naam van de richtlijn

Diverticulitis

Publicatiedatum van de richtlijn

2011

Onderwerp

Diagnostische waarde van ECHO/CT bij patiënten met vermoeden van ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk op het aantonen van diverticulitis.

Korte titel

Beeldvorming bij diagnostiek diverticulitis.

Achtergrond

In de huisartsenpraktijk is de diagnostiek van ongecompliceerde diverticulitis vooral gebaseerd op anamnese en lichamelijk onderzoek. De meerwaarde van beeldvormend onderzoek (ECHO, CT) is in de tweedelijn aangetoond, maar naar de waarde hiervan in de huisartspraktijk is geen onderzoek verricht.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met vermoeden van ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk

I

ECHO en/of CT in aanvulling op gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek

C

gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek

O

diverticulitis (waarbij nader bepaald moet worden wat de gouden standaard is); een andere uitkomstmaat: testeigenschappen van ECHO en/of CT bij vermoeden van ongecompliceerde diverticulitis bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Gewenst onderzoeksonderwerp

diagnostisch (cross-sectioneel) onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een betere plaatsbepaling van ECHO en CT bij patiënten met een vermoeden van diverticulitis in de huisartsenpraktijk.