Diagnostische waarde van een sterk verhoogde CRP bij patiënten met diverticulitis voor het aantonen van gecompliceerde diverticulitis.

ICPC

D92

Naam van de richtlijn

Diverticulitis

Publicatiedatum van de richtlijn

2011

Onderwerp

Diagnostische waarde van een sterk verhoogde CRP bij patiënten met diverticulitis voor het aantonen van gecompliceerde diverticulitis.

Korte titel

Prognose diverticulitis

Achtergrond

Een sterk verhoogd CRP blijkt in tweedelijns onderzoek voorspellend te zijn voor het optreden van complicaties bij patiënten met diverticulitis, maar naar de waarde hiervan in de huisartsenpraktijk is geen onderzoek verricht; ook ontbreken gegevens over het natuurlijk beloop van diverticulitis bij patiënten in de huisartsenpraktijk.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met diverticulitis in de huisartsenpraktijk

I

waarde van CRP in aanvulling op gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek; hierbij worden lage en hoge CRP-waarden met elkaar vergeleken

O

gecompliceerde diverticulitis (waarbij dit nader gedefinieerd moet worden); een andere uitkomstmaat: testeigenschappen van CRP als predictor van een gecompliceerd beloop van diverticulitis bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een betere plaatsbepaling van een CRP meting als onafhankelijke voorspeller van een  gecompliceerd beloop bij patiënten met diverticulitis in de huisartsenpraktijk; daarnaast geeft het onderzoek duidelijkheid over andere determinanten (zoals leeftijd en comorbiditeit) die onafhankelijk voorspellend zijn voor het beloop van diverticulitis.