Een depressievragenlijst als instrument om het verloop van de (ernst van de) depressie te volgen in de huisartsenpraktijk

ICPC

P76

Naam van de richtlijn

Depressie

Publicatiedatum van de richtlijn

27-9-22

Onderwerp

Een vragenlijst als instrument om het verloop van de (ernst van de) depressie te volgen in de huisartsenpraktijk

Korte titel

Vragenlijst monitoring depressie

Achtergrond

Bewijs voor de validiteit van specifieke depressie-vragenlijsten ten behoeve van monitoring in de eerste lijn ontbreekt.  

Uitgangsvraag PICO

P

P: patiënten met depressie in de huisartspraktijk 

I

I: metingen in de tijd  

C

C: standaard follow-up 

O

O: validiteit in eerste lijn; verandering in ernst van depressie (waardoor tijdig verwijzen bij geen verandering, of onnodig verwijzen voorkomen door verhoogd inzicht in verandering van ernst 

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prognostisch onderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Verbetering samenwerking ha-zorg en GGZ; door gebruik zelfde meetinstrumenten; meer inzicht wanneer gebruik vragenlijsten zinvol zijn.