Effect van een vroeg vastgestelde dementie op welbevinden van patiënt en omgeving.

ICPC

P70

Naam van de richtlijn

Dementie

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Effect van een vroeg vastgestelde dementie op welbevinden van patiënt en omgeving.

Korte titel

Effect van een vroeg vastgestelde dementie op welbevinden van patiënt en omgeving.

Achtergrond

Uit interviews met 8 patiënten met MCI bleek dat het stellen van deze diagnose leidde tot een toename van onzekerheid. Gesteld wordt dat het stellen van de diagnose dementie in een vroeg stadium van de ziekte de patiënt voordelen geeft (passende zorg, begrip naasten, wilsbeschikking). Het beloop van dementie is niet te voorspellen. Eventuele negatieve aspecten van vroege(re) diagnostiek zijn onduidelijk.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met dementie

I

vroege diagnose

O

psychische schade, kwaliteit van leven, mate van zorg door mantelzorgers

Gewenst onderzoeksonderwerp

Interviews met patiënten met een diagnose lichte dementie die gediagnosticeerd zijn in lopend eerstelijns (case-finding of screening) onderzoek naar dementie.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Benoemen van potentiële nadelen.