Effect vermijden voedings- en genotsmiddelen op jichtartritisaanvalsfrequentie

ICPC

L88

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Artritis

Publicatiedatum van de richtlijn

November 2017

Onderwerp

Effectiviteit van het vermijden van alcohol, purinerijk voedsel en koolzuurhoudende frisdrank op het verlagen van de aanvalsfrequentie van jichtartritis bij patiënten in de huisartsenpraktijk.

Korte titel

Effect vermijden voedings- en genotsmiddelen op jichtartritisaanvalsfrequentie.

Achtergrond

Het gevonden verband tussen voeding- en genotsmiddelen en het ontstaan van jichtartritis is voornamelijk gebaseerd op epidemiologisch onderzoek in één bronpopulatie, die noch overeenkomt met de algemene populatie, noch met een Nederlands huisartspopulatie, en op onderzoek waarbij de validiteit van de gehanteerde jichtdiagnostiek onbekend is.  

Onderzoek naar deze lacune zou voorafgegaan moeten worden door het onderzoek naar aanleiding van ART2. Als er geen causale relatie kan worden vastgesteld hoeft ook niet naar het effect van vermijden te worden gekeken.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met jichtartritis in de huisartsen praktijk die betreffende voedings- en genotsmiddelen gebruiken.

I

Vermijden van betreffende voedings- en genotsmiddelen.

C

Niet vermijden.

O

Aanvalsfrequentie.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Invloed op sterkte aanbevelingen m.b.t. voedingsadviezen.