Effectiviteit en veiligheid van anti-emetica ten opzichte van placebo bij misselijkheid en braken door een gastro-enteritis in de huisartsenpraktijk

ICPC

D73

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Misselijkheid en braken door gastro-enteritis 

Publicatiedatum van de richtlijn

juni 2016

Onderwerp

Effectiviteit en veiligheid van anti-emetica ten opzichte van placebo bij misselijkheid en braken door een gastro-enteritis in de huisartsenpraktijk

Korte titel

Effectiviteit van anti-emetica bij misselijkheid en braken door gastro-enteritis

Achtergrond

Vooralsnog is er onvoldoende bewijs dat anti-emetica effectief zijn in het bestrijden van misselijkheid en braken bij volwassenen met een gastro-enteritis. Bij kinderen met misselijkheid en braken met een gastro-enteritis en (dreigende) dehydratie geeft ondansetron minder rehydratiebehoefte in de 2e lijn. Onduidelijk is of anti-emetica een toegevoegde waarde hebben bij orale rehydratietherapie bij kinderen met misselijkheid en braken bij een gastro-enteritis en (dreigende) dehydratie in de 1e lijn

Uitgangsvraag PICO

P

pati├źnten met misselijkheid en braken bij gastro-enteritis in de huisartsenpraktijk

I

anti-emetica

C

placebo

O

effectiviteit (afname van misselijkheid en braken, mate van dehydratie, ziekenhuisopname) en veiligheid (bijwerkingen anti-emetica)

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Het wel of niet kunnen aanbevelen om misselijkheid en braken bij gastro-enteritis met anti-emetica te behandelen