Effectiviteit op erectiefunctie van bekkenbodemfysiotherapie bij erectiele disfunctie

ICPC

P08 Y07

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Seksuele klachten

Publicatiedatum van de richtlijn

november 2015

Onderwerp

Effectiviteit op erectiefunctie van bekkenbodemfysiotherapie bij erectiele disfunctie

Korte titel

Effectiviteit bekkenbodemfysiotherapie bij erectiele disfunctie

Achtergrond

Er zijn aanwijzingen dat verzwakte bekkenbodemspieren een oorzaak kunnen zijn van erectiele disfunctie. Er zijn nagenoeg geen grote RCT’s verricht om behandeling van erectiele disfunctie door bekkenbodemfysiotherapie te onderzoeken en langetermijneffecten te kunnen bepalen

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met erectiele disfunctie

I

bekkenbodemfysiotherapie

C

geen behandeling

O

erectiefunctie

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de effectiviteit van bekkenbodemfysiotherapie bij erectiele disfunctie, en het nut van verwijzen door de huisarts naar de fysiotherapeut