Effectiviteit tijdcontingente opbouw van de activiteiten bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn

ICPC

L03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2017

Onderwerp

Effectiviteit tijdcontingente opbouw van de activiteiten bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn

Korte titel

Tijdcontingente opbouw activiteitenpatroon aspecifieke lagerugpijn

Achtergrond

Bij een klachtenduur van 3-4 weken wordt aanbevolen het bewegen en activiteitenpatroon te bevorderen volgens een tijdcontingente aanpak. De patiënt dan kan ervaren dat bewegen geen verergering van de klachten veroorzaakt. Er is geen vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van tijdcontingente uitbreiding vs. pijncontingente uitbreiding van de activiteiten

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met aspecifieke lagerugpijn

I

tijdcontingente opbouw van de activiteiten/bewegen

C

pijncontingente opbouw van de activiteiten/bewegen

O

functionaliteit, rugpijn, werkverzuim, duur tot herstel

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de aanbeveling om het activiteitenpatroon tijdcontingent uit te breiden