Effectiviteit van analgetica bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn in de huisartsenpraktijk

ICPC

L03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard  Aspecifieke lagerugpijn

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2017

Onderwerp

Effectiviteit van analgetica bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn in de huisartsenpraktijk

Korte titel

Analgetica bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn

Achtergrond

Er is weinig kwalitatief goed onderzoek gedaan naar de effectiviteit van pijnmedicatie bij aspecifieke lagerugpijn. Er is bewijs van lage kwaliteit dat paracetamol ten opzichte van placebo niet effectief is. Er is bewijs van zeer lage tot matige kwaliteit dat NSAID’s niet effectief zijn en opiaten wel effectief zijn

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met aspecifieke lagerugpijn in de huisartsenpraktijk

I

analgetica (paracetamol, NSAID’s of opiaten)

C

placebo

O

ernst van de rugpijn, functionaliteit, mate van ervaren herstel, bijwerkingen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Formuleren van aanbevelingen betreffende de pijnbestrijding, specifiek voor patiënten met aspecifieke lagerugpijn