Effectiviteit van antibiotica bij patiënten met een ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk op de tijd tot genezing en het ontstaan van complicaties.

ICPC

D92

Naam van de richtlijn

Diverticulitis

Publicatiedatum van de richtlijn

2011

Onderwerp

Effectiviteit van antibiotica bij patiënten met een ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk op de tijd tot genezing en het ontstaan van complicaties.

Korte titel

Antibiotica als therapie bij diverticulitis

Achtergrond

Over de effectiviteit van antibiotica bij patiënten met een ongecompliceerde diverticulitis bestaat twijfel; in de huisartsenpraktijk is hiernaar geen onderzoek verricht. In de tweedelijn vindt momenteel de DIABOLO trial plaats, waarin de effectiviteit van (deels intraveneuze) antibiotica bij milde diverticulitis wordt onderzocht.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk

I

orale antibiotica

C

placebo

O

(tijd tot) genezing, complicaties

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft duidelijkheid over de effectiviteit van antibiotica bij patiënten met een ongecompliceerde diverticulitis in de huisartsenpraktijk.