Effectiviteit van een op het risico op een chronisch beloop gestratificeerde behandeling bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn in de Nederlandse huisartsenpraktijk

ICPC

L03

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2017

Onderwerp

Effectiviteit van een op het risico op een chronisch beloop gestratificeerde behandeling bij patiënten met aspecifieke lagerugpijn in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Korte titel

Gestratificeerde behandeling lagerugpijn

Achtergrond

Screeningsinstrumenten kunnen zinvol zijn om patiënten met een hoog risico op een chronisch beloop te identificeren. Voorwaarden hiervoor zijn dat het screeningsinstrument voldoende gevalideerd is om bepaalde patiëntcategorieën te identificeren, en dat deze categorieën  bepalend zijn voor de behandelkeuze. Op basis van onderzoek uit Engeland zijn er aanwijzingen dat behandeling van patiënten met aspecifieke lage rugpijn, gestratificeerd op het risico op een chronisch beloop, vastgesteld middels de STarTBack Screening Tool, leidt tot een betere uitkomst (oa. functionaliteit, rugpijn, werkverzuim) dan de gebruikelijke zorg (‘best practice’). Dit screeningsinstrument is niet in Nederland gevalideerd

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met aspecifieke lagerugpijn

I

een op het risico op een chronisch beloop gestratificeerde behandeling

C

gebruikelijke zorg

O

duur van de klachten, ernst van de pijn, functionaliteit, werkverzuim

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Opstellen van een behandelplan dat gebaseerd is op het risico op een chronisch beloop bij de individuele patiënt