Effectiviteit van het aanbieden van dagstructurering bij mensen met depressieve klachten en depressie in de huisartsenpraktijk.

ICPC

P76

Naam van de richtlijn

Depressie

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Effectiviteit van het aanbieden van dagstructurering bij mensen met depressieve klachten en depressie in de huisartsenpraktijk.

Korte titel

Dagstructurering bij een depressie

Achtergrond

Bij personen met een depressie wordt dagstructurering in combinatie met activiteitenplanning aanbevolen. De aanbeveling dagstructurering is gebaseerd op basis van consensus van de richtlijnontwikkelaars.

Uitgangsvraag PICO

P

patiƫnten met depressieve klachten of een depressie in de huisartspraktijk

I

dagstructurering

C

geen of alternatieve interventie (regelmatige contoles bij huisarts, zelfhulp, psychologische hulp etc.)

O

symptomen van de depressieve klachten of depressie

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft een betere plaatsbepaling van dagstructurering als therapie voor depressieve klachten en een depressie.