Effectiviteit van medicamenteuze behandeling met Australische citroen mirte-olie voor mollusca contagiosa als gekeken wordt naar tijd tot verdwijnen van de mollusca

ICPC

S95

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Mollusca contagiosa

Publicatiedatum van de richtlijn

juni 2016

Onderwerp

Effectiviteit van medicamenteuze behandeling met Australische citroen mirte-olie voor mollusca contagiosa als gekeken wordt naar tijd tot verdwijnen van de mollusca

Korte titel

Effectiviteit medicamenteuze behandeling met Australische citroen mirte-olie mollusca contagiosa

Achtergrond

In een Cochrane review werd statistisch significant bewijs gevonden voor de effectiviteit van Australische citroen-mirte olie (vergeleken met de olijfolie waarin het was opgelost). Dit onderzoek had een klein aantal deelnemers. Omdat er maar één onderzoek werd gevonden, met een klein aantal deelnemers, is er onvoldoende bewijs om een behandeling met citroen-mirte olie te adviseren.

Aanvullende goed-ontworpen, prospectieve, geblindeerde RCT’s naar gangbare behandelopties voor mollusca contagiosa, in vergelijking met citroen-mirte olie, zijn nodig om goed bewijs te verkrijgen waarop klinische besluitvorming kan worden gebaseerd

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met mollusca contagiosa

I

medicamenteuze behandeling voor mollusca contagiosa met Australische citroen-mirte olie

C

placebo

O

effectiviteit (gemeten als tijd tot verdwijnen van de mollusca contagiosa), veiligheid (ernstige) bijwerkingen)

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek laat zien of en welke medicamenteuze behandeling met Australische citroen-mirte olie leidt tot sneller verdwijnen van de mollusca contagiosa dan wanneer placebo wordt gegeven. Dit zal leiden tot onderbouwing van behandelbeleid in de richtlijn