Effectiviteit van medicamenteuze behandeling voor mollusca contagiosa als gekeken wordt naar tijd tot verdwijnen van de mollusca

ICPC

S95

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Mollusca contagiosa

Publicatiedatum van de richtlijn

juni 2016

Onderwerp

Effectiviteit van medicamenteuze behandeling voor mollusca contagiosa als gekeken wordt naar tijd tot verdwijnen van de mollusca

Korte titel

Effectiviteit medicamenteuze behandeling mollusca contagiosa

Achtergrond

In een Cochrane review werd beperkt bewijs gevonden voor de effectiviteit van enkele middelen: natrium nitriet met salicylzuur (in vergelijking met salicylzuur), Australische citroen-mirte olie (vergeleken met de olijfolie waarin het was opgelost), benzoylperoxide crème vergeleken met tretinoïne.

Vanwege aanzienlijke heterogeniteit in toegepaste behandelingen en kleine aantallen deelnemers is er onvoldoende bewijs om een behandeling te adviseren. Daarnaast zijn er nog twee andere middelen die in de literatuur worden genoemd, ter behandeling van mollusca contagiosa: cantharidine en sinecatechineszalf.

Aanvullende goed-ontworpen, prospectieve, geblindeerde RCT’s naar gangbare behandelopties voor mollusca contagiosa, in vergelijking met placebo of geen behandeling, zijn nodig om goed bewijs te verkrijgen waarop klinische besluitvorming kan worden gebaseerd

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met mollusca contagiosa

I

medicamenteuze behandeling voor mollusca contagiosa (natrium nitriet met salicylzuur, salicylzuur, Australische citroen-mirte olie, benzoylperoxide crème, tretinoïne, cantharidine, sinecatechineszalf)

C

placebo

O

effectiviteit (gemeten als tijd tot verdwijnen van de mollusca contagiosa), veiligheid (ernstige) bijwerkingen)

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek laat zien of en welke medicamenteuze behandeling leidt tot sneller verdwijnen van de mollusca contagiosa dan wanneer placebo wordt gegeven. Dit zal leiden tot onderbouwing van behandelbeleid in de richtlijn.