Effectiviteit van Problem-Solving Treatment (PST) voor angstproblematiek

ICPC

P74

Naam van de richtlijn

Angst

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Effectiviteit van Problem-Solving Treatment (PST) voor angstproblematiek

Korte titel

PST voor angststoornissen

Achtergrond

De onderzoeken die tot op heden verricht zijn naar de effectiviteit van PST zijn gedaan bij depressie of angst-depressie problematiek. Onduidelijk is wat de effectiviteit van PST is bij patiënten met een angststoornis.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een angststoornis in de huisartsenpraktijk

I

PST

C

usual care of psychotherapie of antidepressiva

O

symptomen van angststoornis

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft duidelijkheid over effectiviteit van PST bij angststoornissen