Effectiviteit van psychotherapie ten opzichte van antidepressiva bij de behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk.

ICPC

P76

Naam van de richtlijn

Depressie

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

Effectiviteit van psychotherapie ten opzichte van antidepressiva bij de behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk.

Korte titel

Antidepressiva of psychotherapie bij depressie

Achtergrond

De onderzoeken die de effecten van psychotherapie met antidepressiva vergeleken bij patiënten met een depressie zijn van matige kwaliteit: onduidelijke in- en exclusiecriteria, niet gestructureerd gestelde diagnosen.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een depressie in de huisartsenpraktijk

I

psychotherapie

C

antidepressiva

O

symptomen van depressie

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van het onderzoek geeft duidelijkheid of er een voorkeur is voor psychotherapie of antidepressiva bij de behandeling van een depressie in de huisartsenpraktijk.