Eosinofielenbepaling

ICPC

R95

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COPD

Publicatiedatum van de richtlijn

1 april 2021

Onderwerp

Plaats eosinofielenbepaling bij indicatie ICS

Korte titel

eosinofielenbepaling

Achtergrond

In de 2e lijn wordt de indicatie voor inhalatiecorticosteroïden (ICS) mede gebaseerd op een eosinofielenbepaling. Bij lage waardes is er een groter risico op non-respons. Overigens wordt (ook in de 2e lijn) ICS bij frequente longaanvallen regelmatig pragmatisch gegeven ook bij lage eo’s. Niet duidelijk is of een dergelijke bepaling meerwaarde heeft in de huisartsenpraktijk.

Uitgangsvraag PICO

P

Is eosinofielenbepaling aan te bevelen bij patiënten met frequente longaanvallen (≥ 2 per jaar) voorafgaand aan het voorschrijven van ICS?

I

n.v.t.

C

n.v.t.

O

n.v.t.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbeveling wel of geen eosinofielenbepaling voorafgaand aan ICS voorschrijven.