Etnische verschillen

ICPC

K49

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Publicatiedatum van de richtlijn

februari 2019

Onderwerp

Cardiovasculair risicomanagement

Korte titel

Etnische verschillen

Achtergrond

Er zijn aanwijzingen dat bepaalde etnische groeperingen en verhoogd risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. Er is vooralsnog onvoldoende bewijs of de toevoeging van etniciteit aan het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten een reden is om de risicoschatting aan te passen.

Uitgangsvraag PICO

P

Gehele bevolking in Nederland

I

Verschillende etnische groeperingen

C

Nederlandse bevolking

O

Incidentie hart- en vaatziekten, levensverwachting

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Beter inzicht in risicoprofielen van verschillende etnische groepering kan leiden tot meer gedifferentieerde adviezen.