Fysiotherapie

ICPC

R95

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COPD

Publicatiedatum van de richtlijn

1 april 2021

Onderwerp

Effectiviteit fysiotherapie bij lichte ziektelast (met name CCQ 1 tot 2)

Korte titel

Fysiotherapie

Achtergrond

Er is enige evidence over de effectiviteit van fysiotherapie bij COPD. Onderzoek naar de waarde bij lichte ziektelast ontbreekt. De discussie is dan ook of verwijzing bij lichte ziektelast zinvol is, met name bij de groep CCQ 1-1,8. 

Trefwoorden

COPD fysiotherapie CCQ

Uitgangsvraag PICO

P

Is fysiotherapie bij COPD patiënten met een lichte ziektelast (met name CCQ 1-2) aan te bevelen om klachten, hinder en beperkingen te verminderen en longaanvallen te voorkomen?

I

n.v.t.

C

n.v.t.

O

n.v.t.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Betere onderbouwing voor aanbeveling over fysiotherapie bij lichte ziektelas.