Gewichtsreductie obese patiënten bij hartfalen

ICPC

K77

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Hartfalen

Publicatiedatum van de richtlijn

03-05-2021

Onderwerp

Hartfalen

Korte titel

Gewichtsreductie obese patiënten bij hartfalen

Achtergrond

Er is geen bewijs dat gewichtsreductie bij hartfalen leidt tot een betere prognose of minder symptomen. Wel is bekend dat afvallen bij obese patiënten met hartfalen kan leiden tot afname van symptomen en verbetering van de kwaliteit van leven. Tevens kan gewichtsvermindering bij deze patiënten leiden tot vermindering van slaapapneu.

Uitgangsvraag PICO

P

Obese patiënten met hartfalen

I

Gewichtsreductie

C

Geen gewichtsreductie

O

Prognose, vermindering symptomen

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT, cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Het aanbevelen van gewichtsreductie bij hartfalen.