Hoeveel kinderen met obstipatie in de eerste lijn presenteren zich als een urineweginfectie en is dit percentage afwijkend van een populatie-gemiddelde?

ICPC

D12

Naam van de richtlijn

Obstipatie

Publicatiedatum van de richtlijn

2010

Achtergrond

Een van de klinische presentatie van obstipatie is een urineweginfectie.  Het is onbekend hoe groot dit percentage is in de eerste lijn.