In hoeverre is de, veelal op dierexperimenteel onderzoek gebaseerde, vermeende ototoxiciteit van locale therapieën voor otitis externa terecht?

ICPC

H70

Naam van de richtlijn

Otitis externa

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Achtergrond

Gegevens over ototoxiciteit bij mensen zijn schaars en berusten op studies met kleine aantallen patiënten.