Incidentie en prevalentie van chronische hepatitis B en C in Nederland

ICPC

D72

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen

Publicatiedatum van de richtlijn

Maart 2016

Onderwerp

Incidentie en prevalentie van chronische hepatitis B en C in Nederland

Korte titel

Epidemiologie hepatitis B

Achtergrond

Er is nu geen exacte duidelijkheid over de ziektelast van chronische hepatitis B en C in Nederland, de cijfers zijn afgeleid en gebaseerd op schattingen

Uitgangsvraag PICO

P

algemene populatie

I

serologisch onderzoek naar hepatitis B en C

C

-

O

incidentie, prevalentie chronische hepatitis B en C

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Met de uitkomst is meer duidelijkheid over de urgentie van de aanbevelingen in de standaard.