Incidentie van complicaties en sterfte door hepatitis B en C

ICPC

D72

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen

Publicatiedatum van de richtlijn

Maart 2016

Onderwerp

Incidentie van complicaties en sterfte door hepatitis B en C

Korte titel

Complicaties hepatitis B

Achtergrond

Het is onduidelijk bij hoeveel patiënten complicaties optreden en hoeveel patiënten sterven ten gevolge van hepatitis B en C 

Uitgangsvraag PICO

P

patienten met hepatitis B en C

I

-

C

-

O

incidentie complicaties en sterfte door hepatitis B en C

Gewenst onderzoeksonderwerp

Cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Met de uitkomst is meer duidelijkheid over de urgentie van de aanbevelingen in de standaard