Kaderhuisarts bewegingsapparaat

ICPC

L08

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Schouderklachten

Publicatiedatum van de richtlijn

Oktober 2019

Onderwerp

Wat is de toegevoegde waarde van de kaderhuisarts bewegingsapparaat?

Korte titel

Kaderhuisarts bewegingsapparaat

Achtergrond

In de standaard (2019) wordt aangegeven dat in bepaalde situaties verwezen kan worden naar een orthopeed. Een verwijzing naar een kaderhuisarts bewegingsapparaat is nog niet opgenomen in de hoofdtekst, omdat de doelmatigheid hiervan nog niet bekend is. In de paragraaf over Organisatie van de Zorg staat nu wel vermeld dat consultatie of verwijzing naar de kaderhuisarts in sommige regio’s wel al is georganiseerd. 

Er zijn ongeveer 50 kaderhuisartsen bewegingsapparaat, de meeste zijn regionaal actief met het opzetten van spreekuren. Uit (pragmatische praktijk-) evaluaties hiervan blijkt dat er sprake is van substitutie van zorg. De meerderheid van de patiënten die gezien wordt op een spreekuur van een kaderhuisarts wordt niet verwezen naar de 2e lijn. Dit is een kostenbesparing.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met schouderklachten

I

verwijzen naar kaderhuisarts bewegingsapparaat

C

verwijzen naar orthopeed

O

leidt interventie tot substitutie van zorg (minder verwijzingen), patiënttevredenheid, gezondheidstoestand patiënt. (T: 0 en na 3 of 6 maanden) + Kosteneffectiviteitsanalyse

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Mogelijk in bepaalde situaties verwijzing naar kaderhuisarts opnemen.