(Kosten)effectief controlebeleid COPD

ICPC

R95

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard COPD

Publicatiedatum van de richtlijn

1 april 2021

Onderwerp

Optimaal (kosten)effectief controlebeleid (spirometrie) COPD

Korte titel

(Kosten)effectief controlebeleid COPD

Achtergrond

Er zijn in de standaard COPD aanbevelingen geformuleerd over de monitoring (controle en spirometrie) van COPD bij verschillende mate van ziektelast. Deze afspraken zijn gebaseerd op consensus; de effectiviteit en kosteneffectiviteit zijn niet bekend.

Uitgangsvraag PICO

P

Volwassenen met COPD (gestratificeerd naar ziektelast)

I

Aanbevolen controlebeleid in standaard 

C

Alternatief controlebeleid 

O

Ziektelast, kosten 

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT en kosteneffectiviteitsstudie

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Een meer op maat beschreven monitoringsbeleid.