(Kosten)effectiviteit laboratorium diagnostiek coeliakie bij kinderen met chronische buikpijn.

ICPC

D01

Naam van de richtlijn

Buikpijn bij kinderen

Publicatiedatum van de richtlijn

2012

Onderwerp

(Kosten)effectiviteit laboratorium diagnostiek coeliakie bij kinderen met chronische buikpijn.

Korte titel

(Kosten)effectiviteit laboratorium diagnostiek coeliakie bij kinderen met chronische buikpijn.

Achtergrond

Coeliakie kan zich presenteren met verschillende symptomen, waaronder (chronische) buikpijn. Daardoor kan het soms lang duren voordat de juiste diagnose gesteld wordt. Laboratoriumdiagnostiek naar coeliakie bij alle kinderen met chronische buikpijn zou sneller duidelijkheid kunnen geven of er sprake is van coeliakie. Bij volwassen met PDS is onderzoek op coeliakie kosteneffectief.

Uitgangsvraag PICO

P

kinderen met chronische buikpijn (zonder andere symptomen die kunnen wijzen op coeliakie)

I

laboratorium diagnostiek coeliakie

C

geen laboratoriumdiagnostiek op coeliakie

O

(kosten)effectiviteit laboratoriumdiagnostiek coeliakie

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prospectief cohort

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Duidelijkheid over (kosten)effectiviteit van het testen op coeliakie bij alle kinderen met chronische buikpijn