Kun je voorspellen bij welke groep patiënten de kans op een geslaagde stoppoging met medicatie bij mictieklachten (zoals alfablokkers) het grootst is?

ICPC

U05

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard mictieklachten bij mannen

Publicatiedatum van de richtlijn

December 2022

Onderwerp

Patiëntkenmerken die de kans vergroten op een geslaagde stoppoging bij mannen met mictieklachten die alfablokkers gebruiken.

Korte titel

Stoppoging alfablokkers: patiëntkenmerken

Achtergrond

Het is onduidelijk welke groep mannen met mictieklachten die alfablokkers gebruiken een stoppoging effectief is. In de praktijk blijkt dat stoppen bij sommige mannen goed lukt, maar dat er ook een groep mannen is bij wie (herhaaldelijke) stoppogingen mislukken. De huidige NHG-richtlijn adviseert het gebruik van medicatie te stoppen na 3 tot 6 maanden en het gebruik te hervatten indien klachten recidiveren.

Uitgangsvraag PICO

P

mannen met mictieklachten die hiervoor alfablokkers gebruiken

I

stoppen alfablokker

O

geslaagde stoppoging

Gewenst onderzoeksonderwerp

cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft mogelijk een beter inzicht bij welke mannen de kans op een geslaagde stoppoging groter zal zijn en bij welke mannen je dit beter achterwege kunt laten.