Medicamenteuze behandeling PID

ICPC

X74

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Pelvic Inflammatory Disease

Publicatiedatum van de richtlijn

3-11-2020

Onderwerp

Beleid medicamenteuze behandeling PID

Korte titel

Medicamenteuze behandeling PID

Achtergrond

In verschillende richtlijnen worden verschillende antibioticaregimes geadviseerd voor vrouwen met (een vermoeden van) PID. In de werkgroep is veel discussie geweest of een behandeling met levofloxacine/ofloxacine + metronidazol eerste keus was, of een behandeling met doxycycline + metronidazol. De discussie spitste zich met name toe op effectiviteit en veiligheid. Het onderzoek is beperkt.

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen met de waarschijnlijkheidsdiagnose PID.

I

Levofloxacine/ofloxacine + metronidazol.

C

Doxycline + metronidazol.

O

Is een combinatie van levofloxacine/ofloxacine + metronidazol, in vergelijk met een combinatie van doxycycline + metronidazol superieur, equivalent  of inferieur als gekeken wordt naar effectiviteit, veiligheid, bijwerkingen, complicaties op de korte en lange termijn.

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Betere onderbouwing van de medicamenteuze behandeling bij PID.