Medicamenteuze behandeling van waterpokken

ICPC

A72

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

Publicatiedatum van de richtlijn

September 2018

Onderwerp

Wat is de waarde van medicamenteuze behandeling van gezonde volwassen patiënten met waterpokken op het voorkomen van complicaties?

Korte titel

Medicamenteuze behandeling van waterpokken

Achtergrond

Het is onduidelijk of orale antivirale middelen effectief zijn in het voorkomen van complicaties zoals een pneumonie bij waterpokken bij volwassen patiënten. Het lijkt wel de ziekteduur te bekorten en het maximum aantal huidlaesies te verminderen. Het weinige onderzoek wat hiernaar gedaan is, is gedaan met aciclovir, terwijl, vanwege de biologische beschikbaarheid, veelal valaciclovir wordt geadviseerd.

Uitgangsvraag PICO

P

volwassen gezonde patiënten met waterpokken

I

orale antivirale middelen

C

placebo

O

complicaties zoals een varicellapneumonie of neurologische complicaties

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing van de orale behandeling van waterpokken