Medicamenteuze behandeling van waterpokken

ICPC

A72

Naam van de richtlijn

NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

Publicatiedatum van de richtlijn

September 2018

Onderwerp

Wat is de waarde van medicamenteuze behandeling van een volwassen patiënt met waterpokken met een immuunsuppressie met beperkte klinische relevantie (zoals diabetes mellitus) op het voorkomen van complicaties?

Korte titel

Medicamenteuze behandeling van waterpokken

Achtergrond

Er is geen onderzoek beschikbaar naar de waarde van antivirale middelen bij immuungecompromitteerde volwassenen. Bij patiënten met waterpokken en een ernstige immunosuppressie wordt in principe intraveneuze antivirale behandeling gestart. Huisartsen hebben regelmatig te maken met patiënten met chronische ziekten, waarbij sprake is van immunosuppressie met een beperkte klinische relevantie (zoals diabetes mellitus). De vraag werpt zich op of deze patiënten oraal behandeld zouden moeten worden met antivirale middelen.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met waterpokken in combinatie met immuunsuppressie met beperkte klinische relevantie

I

orale antivirale middelen

C

placebo, andere medicamenteuze behandeling

O

complicaties zoals een varicella pneumonie of neurologische complicaties

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing voor orale antivirale behandeling van waterpokken bij patiënten met immuunsuppressie met een beperkte klinische relevantie.