Niet-medicamenteuze behandeling van dementie

ICPC

P70

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Dementie

Publicatiedatum van de richtlijn

April 2020

Onderwerp

Dementie

Korte titel

Niet-medicamenteuze behandeling van dementie

Achtergrond

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van niet-medicamenteuze interventies bij patiënten met de ziekte van Alzheimer of dementie in het algemeen. In diverse onderzoeken zijn grote groepen mensen onderworpen aan eenzelfde interventie zonder dat er rekening mee werd gehouden of de interventie van onderzoek voldoende aansloot bij de persoonlijke voorkeuren en context van de individuele deelnemer. De betekenis van de resultaten van deze onderzoeken is daardoor onzeker. Alleen ergotherapie (onder andere aan huis: EDOMAH) en muziektherapie lieten een kleine klinische verbetering zien op kwaliteit van leven. Wij vermoeden echter dat een niet-medicamenteuze interventie alleen zinvol is als deze aansluit bij de behoefte en interesse van de patiënt. Er is echter geen onderzoek bekend waarbij werd gekeken naar het effect op kwaliteit van leven van een niet-medicamenteuze interventie die past bij de behoefte/interesse van de patiënt.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met dementie in de eerste lijn

I

Niet-medicamenteuze interventie die past bij de behoefte/interesse van de patiënt met dementie

C

Gebruikelijke zorg

O

Kwaliteit van leven

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT, cohortonderzoek

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Onderbouwing voor onze aanname dat een niet-medicamenteuze interventie die past bij de behoefte/interesse van een patiënt met dementie zinvol is.