Optimale behandeling van Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) voor vermindering hartvaatziekten en ziektegerelateerde sterfte

ICPC

D72

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen

Publicatiedatum van de richtlijn

Maart 2016

Onderwerp

Optimale behandeling van Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) voor vermindering hartvaatziekten en ziektegerelateerde sterfte

Korte titel

Behandeling NAFLD

Achtergrond

NAFLD geeft een verhoogd risico op hartvaatziekten en sterfte. Er zijn aanwijzingen dat afvallen helpt in het verminderen van de steatose bij NAFLD. Maar het is onduidelijk of er een effect is op hartvaatziekten en sterfte door NAFLD. Is leefstijlaanpassing/medicamenteuze behandeling of chirurgie  effectief op deze eindpunten?

Uitgangsvraag PICO

P

patiëntenpopulatie NAFLD

I

leefstijlaanpassing/medicamenteuze behandeling of chirurgie

C

gebruikelijke zorg

O

incidentie van hartvaatziekten en sterfte

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Aanbevelen van een effectieve behandeling voor NAFLD