Pathogeniciteit van Dientamoeba fragilis.

ICPC

D11

Naam van de richtlijn

Acute diarree

Publicatiedatum van de richtlijn

2014

Onderwerp

Pathogeniciteit van Dientamoeba fragilis.

Korte titel

Pathogeniciteit van Dientamoeba fragilis

Achtergrond

Er is geen hard bewijs betreffende de pathogeniciteit van Dientamoeba fragilis bij diarree.

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten in de huisartspraktijk (met èn zonder diarree)

I

Dientamoeba fragilis in feces

C

geen Dientamoeba fragilis in feces

O

diarree

Gewenst onderzoeksonderwerp

Prospectief observationeel onderzoek.

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

De uitkomst van dit onderzoek geeft inzicht of uitsluitsel over de pathogeniciteit van Dientamoeba fragilis bij patiënten met klachten van diarree in de huisartspraktijk.