Pijnstilling spiraal

ICPC

W11

Naam van de richtlijn

NHG-Standaard Anticonceptie

Publicatiedatum van de richtlijn

Mei 2020

Onderwerp

Pijnstilling bij plaatsing spiraal

Korte titel

Pijnstilling spiraal

Achtergrond

Plaatsing van een spiraal kan pijnlijk zijn. Inname van een pijnstiller voor de plaatsing kan mogelijk effectief zijn. Het bewijs voor effectiviteit van NSAID’s is van lage kwaliteit en inconsistent, en paracetamol is helemaal niet onderzocht voor deze indicatie.  

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen bij wie een spiraal wordt geplaatst

I

Paracetamol, naproxen of ibuprofen in therapeutische doseringen voorafgaand aan plaatsing

C

Placebo

O

Pijn tijdens en het uur na plaatsing

Gewenst onderzoeksonderwerp

RCT

Verwacht effect van de onderzoeksuitkomst voor de richtlijn

Duidelijker aanbeveling over pijnstilling.